Số lươt người truy cập:

 
 
Website sản phẩm
 
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 (28/10/2015)
Thông báo đến quư cổ đông các báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015
Quyết nghị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ICA
Quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Quyết nghị thay đổi Người đại diện của ICA tại IC Việt Nam
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc mới
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Sản xuất
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ICA 2015

 
Các tin tức khác
Nghị quyết 02/2019 của HĐQT Công ty ICA (20/05/2019) (16/07/2019)
Tiệc tân niên năm 2019 (20/02/2019)
Tiệc tất niên năm 2018 (20/02/2019)
ICA du lịch hè Phan Thiết - 2018 (16/10/2018)
Tiệc tân niên 2018 (28/02/2018)
Tiệc tất niên 2017 tại Vũng Tàu (07/02/2018)
Nghị quyết 05/2017 của HĐQT Công ty ICA (25/12/2017) (25/12/2017)
Nghị quyết 04/2017 của HĐQT Công ty ICA (25/12/2017) (25/12/2017)
Nghị quyết 03/2016 của HĐQT Công ty ICA (05/03/2016)
Tiệc tân niên Công ty ICA năm 2016 (15/02/2016)

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm  |  Tin tức  |  Tuyển dụng  |  Sơ đồ web
Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, B́nh Dương, Việt Nam. Điện thoại: +84 (650) 3757922 - Fax: +84 (650) 3757921 - Email: info@icapharma.com
Copyright © 2010 ICA® JSC. All rights reserved.