Số lươt người truy cập:

 
 
Website sản phẩm
 
Lễ động thổ (16-04-2000)

Lễ chuyển giao công nghệ lần 1 (08-2001)

Chuyển giao công nghệ ROTTENDOFT - ĐỨC (10-2001)


Giới thiệu sản phẩm VICTRON (10-06-2003)

Trang  1  2  3  4  5 


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm  |  Tin tức  |  Tuyển dụng  |  Sơ đồ web
Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, B́nh Dương, Việt Nam. Điện thoại: +84 (650) 3757922 - Fax: +84 (650) 3757921 - Email: info@icapharma.com
Copyright © 2010 ICA® JSC. All rights reserved.